Sriraj, Rakshitha sing Udhaya Udhaya

Sreeraj and Rakshitha sing Udhaya Udhaya from Udhaya on Super Singer 5.

Watchlist