Sahana and Vikram sing Udhaya Udhaya

Sahana and Vikram give a soul-stirring performance with AR Rahman and Hariharan's magical song Udhaya Udhaya.

Watchlist