E30 - Piya Attacks Vedashri!

Piya attacks Vedashri after spotting her with the taral agni powder. Later, Mohana demands that Piya abandons the Rathods in exchange for Vedashri's life.

Watchlist