Soujanya Meets Aditya

Ashta Chemma

8 Jul 2017Season 12Episode 122320 min
Aditya hopes to find Prasanna. Soujanya tells Aditya about Bhuvaneshwari transferring her property to Prasanna. Watch the full episode, online only on Hotstar.

Watchlist