Super Tackle! Japan Fights Back

Kabaddi World Cup

24 MarKabaddi World Cup34 sec
Japan's two-man defense takes out Kenya's raider John Muremwa to win a super tackle in the Kabaddi World Cup 2016 match