India Innings: Super 4s

Paytm India vs Sri Lanka 2017

24 MarPaytm India vs Sri Lanka 20176 min
Watch all the fours from India's innings against Sri Lanka from the third Paytm ODI in Visakhapatnam